Dođite da podelimo naša iskustva,
jer je znanje jedina stvar koja se množi kada se deli!
O KONFERENCIJI

O konfereNciji

AGENDA

AGENDA KONFERENCIJE


GOVORNICI

GOVORNICI


Ljubomir Jovanović
Konsultant i predavač Omega Consulting Team-a

Ljubomir Jovanović je konsultant i predavač u Omega Consulting Team-u. Prethodno iskustvo sticao je kao konsultant na projektima organizacionih transformacija, finansijskih analiza poslovanja i uspostavljanja sistema merenja i izveštavanja i kao predavač na više od 100 treninga i seminara. Svoja prva praktična poslovna znanja iz oblasti računovodstva i finansija stekao je pre desetak godina, počevši svoju karijeru od baznog knjigovodstva i računovodstva i rada i upoznavanja sa organizacijama različitih vrsta i veličina, kao i načinima njihovog poslovanja, da bi se nakon toga usmerio ka poslovnom planiranju i analizi, do najsavremenijih naprednih metoda koje se izučavaju u značajnijim institutima i školama finansija, u poslovno razvijenom svetu.

Konsultantske aktivnosti u kojima Ljubomir radi su, pre svega, iz oblasti kontrolinga i poslovnih finansija. Obučavajući se na principima metoda najpoznatijih svetskih stručnjaka iz oblasti finansija, Ljubomir je istovremeno prilagodio metode i znanja specifičnostima i potrebama regionalnog tržišta i uspešno sprovodi obuku, edukaciju i konsultantske aktivnosti iz ovih oblasti. Iskustvo i uspešnost primene u praksi dokazuje veliki broj sprovedenih finansijskih analiza u kompanijama različitih veličina i iz različitih privrednih grana, kao i uspostavljanje sistema merenja i izveštavanja, obračuna cene koštanja i profita, kako u trgovačkim, tako i u proizvodnim kompanijama.

Konsultantske aktivnosti koje Ljubomir izvodi: uvođenje i postavljanje sistema kontrolinga i finansijske funkcije u kompanije, analiza finansijskih izveštaja, ocena boniteta kompanija, Benchmarking, učešće u procesu operativnog planiranja poslovanja i finansijskih posledica operativnih planova, definisanja ključnih indikatora uspeš nosti, procenom vrednosti kompanija, uvođenje i uspostavljanje sistema merenja i izveštavanja menadžmenta o rezultatima poslovanja na mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou, analiziranje rezultata poslovanja i praćenje ostvarenja postavljenih ciljeva, izrada politike internih ekonomskih odnosa, unapređenje kompetencija članova unutar finansijsko-računovodstvene funkcije.

dr Boris Dumnić
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Direktor Centra za obnovljive izvore i kvalitet električne energije

Boris Dumnić diplomirao je 2003. godine na odseku Elektrotehničke struke i računarstva, smer Elektroenergetika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a magistrirao je 2007. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je na Univerzitetu u Novom Sadu 2013.godine.

Radni odnos zasnovao je 2004. godine na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Godine 2013. izabran je u zvanje docenta na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu za užu naučnu oblast Energetska elektronika, mašine i pogoni. Angažovan je u nastavi na bečelor i master akademskim studijama kao i na strukovnim studijama.

Osnivač je i rukovodilac Centra za obnovljive izvore i kvalitet električne energije-CRESPQ, pri Fakultetu tehničkih nauka. Od 2015. obavlja dužnost direktora Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije.

Objavio je više od 60 naučnih radova na međunarodnim i domaćim konferencijama i više od 10 radova u međunarodnim časopisima. Član je međunarodnog udruženja IEEE (USA)-Member i podpresednik IEEE Sekcije Srbije i Crne Gore. Angažovan je na nekoliko domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata. Fokus njegovih istraživanja su obnovljivi i distribuirani izvori električne energije, električne mašine i pogoni, energetska elektronika. Učestvovao je u realizaciji i rukovodio realizacijom velikog broja projekata u saradnji sa privredom.

Saša Selaković
KREATIVNI DIREKTOR AHA! DESIGN STUDIJA

Saša Selaković završava školu za industrijsko oblikovanje - odsek grafički dizajn u Beogradu. Studira na Fakultetu za primenjenu umetnost u Beogradu. Profesionalni angažman započinje izradom pozorišnih plakata i radom na televizijskom dizajnu. Od 1998. godine radi u marketinškim agencijama: Tim propaganda, Patriot, Studio Marketing J. Walter Thompson, Janus Marketing Group, LPT Publicis i AS Advertising. 1999. godine dobija nagradu za najbolji Jugoslovenski  kalendar. 2006. godine osniva Aha! Design Studio, gde danas radi kao kreativni direktor.

Đorđe Bajović
Investicioni direktor SEAF fonda

Đorđe Bajović poseduje 17 godina iskustva u finasijskom sektoru u Srbiji. Od 2009. godine zaposlen je na poziciji Investicionog direktora u SEAF private equity fondu iz Vašingtona, SAD, koji upravlja imovinom vrednom USD 600 miliona. Odgovaran je za monitoring i upravljanje portfolio kompanija, kako finansijskog, tako i operativnog dela poslovanja. Specijalnost uključuje optimizaciju troškova, postavljanje i egzekuciju internih procedura, a sve u cilju maksimalnog povećanja vrednosti za akcionare firmi. Takođe, specijalizovan za analizu finansijskih izveštaja i procenu vrednosti kompanija, odnosno pripremu kompanija i pronalaženje optimalnog rešenja za prodaju. G. Bajović je prethodno karijeru gradio u Deloitte i KPMG, u konsalting odeljenjima, na pozicijama od analitičara do starijeg menadžera. Diplomirao je ekonomiju na Oglethorpe University, u Atlanti, SAD.

Saša Đorđević
Šef Službe za razvoj ICT usluga za mala i srednja preduzeća-Telekom Srbija

Saša Đorđević je diplomirao 1998. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na smeru Telekomunikacije. U Telekomu Srbija radi od 2005. godine a  trenutno se nalazi na poziciji šefa Službe za razvoj ICT usluga za mala i srednja preduzeća. Iskustvo koje je stekao kao inženjer na razvoju telekomunikacionih uređaja, a potom i održavanju telekomunikacionih i ICT sistema je pomoglo da jednostavno spoji servisni i tehnički aspekt, zaokružujući ciklus razvoja usluga. Učestvuje na Cloud projektu Telekoma Srbije od samog početka i trenutno obilazi Srbiju promovišući prednosti Cloud computing-a. Autor nekoliko tekstova o Cloud computingu na korporativnom blogu Telekoma Srbija.  Živi i diše u oblacima.

Biljana Vrzić
Pomoćnik direktora VIP Fonda za podršku investicija

Biljana Vrzić je diplomirala 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, nakon čega je završila i master studije sa usmerenjem Menadžment u spoljnoj i unutrašnjoj trgovini, sa posebnim akcentom na međunarodno pregovaranje i projektni menadžment. U toku studija unapredila je znanje iz oblasti međunarodnog poslovanja i američke poslovne kulture, u okviru kurseva organizovanih od strane državnog Unverziteta u Portlandu i Stejt Departmenta. Pored engleskog jezika, odlično govori i nemački jezik.

Svoje prvo poslovno iskustvo u međunarodnim okvirima započela je u sedištu kompanije METRO Cash&Carry International u Dizeldorfu u Nemačkoj, kao praktikant u okviru stipendije Vlade Savezne Republike Nemačke i Fondacije Dr Zoran Đinđić. Aktivni je član alumni kluba fondacije.

U VIP Fondu je zaposlena od 2007. godine, prvo kao Savetnik za strane direktne investicije, a od 2009. je na poziciji Pomoćnika direktora za podršku investicija. Kroz direktno učešće na realizaciji investicionih projekata stranih kompanija u Vojvodini i kroz promociju Vojvodine kao atraktivne investicione destinacije, Biljana Vrzić je stekla značajno iskustvo u oblasti stranih ulaganja, obezbeđivanja uslova za postavljanje proizvodnje u različitim delatnostima, kao i u okviru poslovnog konsaltinga. Kroz pružanje stručne podrške stranim ulagačima i kroz posredovanje u njihovoj komunikaciji  sa različitim nivoima vlasti, doprinela je finalizaciji investicionih i reinvesticionih projekata, internacionalnih kompanija kao što su danski Grundfos, nemački IG Bauerhin i Draekslmajer, multinacionalna kompanija Luvata i mnoge druge. Na investicionim i stručnim događajima u zemlji i inostranstvu prezentuje Vojvodinu i njene investicione potencijale u okviru sektora koji su primarni za dalji ekonomski razvoj Vojvodine i u stalnom je kontaktu sa potencijalnim novim investitorima. Vodi tim savetnika za strane direktne investicije u VIP Fondu. Realizovala je nekoliko donatorskih projekata u saradnji sa međunarodnim institucijama i razvojnim agencijama vlade Nemačke, Austrije i Japana. Sarađuje sa stranim poslovnim klubovima, privrednim komorama, kroz podsticanje investicija i realizaciju investicionih projekata iz različitih zemalja.

Žarko Stanojlović
Direktor Trgocentra

Žarko Stanojlović je direktor kompanije “Trgocentar“ d.o.o. koja je vlasnik maloprodajnog lanca Skroz dobra pekara.

Posle uspešnih studija, svoja prva radna iskustva stiče kao računovođa u trgovinskoj kompaniji, a u Trgocentar dolazi 2003. godine na poziciju knjigovođe pre svega sa zadatkom da postavi osnove za upravljanjem robnim i finansijskim resursima preduzeća.

Pored svog rada u finasijskom knjigovodstvu, aktivno učestvuje u formiranju i povezivanju ostalih sektora kao i na izradi ERP sistema koji zadovoljava potrebe i specifične zahteve pekarske industrije.

S obzirom da je u Trgocentar došao na samom početku njegovog rasta i razvoja, tokom narednih godina stiče bogato iskustvo u formiranju i upravljanje sektorima, izradi finansijskih i poslovnih planova, implementaciji i kontroli svih poslovnih procesa.

Veliku ulogu je imao u stvaranju brenda Skroz dobra pekara kao i u razvoju trenutno najveće pekarske maloprodajne mreže u Srbiji.

2011-te godine dolazi na poziciju direktora i narednih godina kompanija ostvaruje ogoman rast na teritoriji Beograda da bi 2013-te godine krenula u širenje malopordaje i u drugim gradovima Srbije.

Svoje poslovne aktivnosti bazira na bogatoj analitici koja omogućava pravilno merenje svih poslovnih procesa pojedinih sektora, što ima za cilj kvalitetnu kontrolu i nesmetan rast i razvoj kompanije.

Miljan Dimitrijević
Konsultant i predavač Omega Consulting Team-a

Miljаn Dimitrijević je menadžersku karijeru započeo u kompaniji McDonalds pre 19 godina, bio jedan od najmlađih upravnika restorana, karijeru nastavio u sopstvenoj marketinškoj agenciji i 6 godina bio na poziciji generalnog direktora kompanije Hemel. Od 2010. se bаvi isključivo konsultаntskim rаdom u okviru Omega Consulting Team-а u oblаstima: organizacija preduzeća, orgаnizаcije prodаje, mаrketing i uprаvljаnje prodаjnim timovimа, kаo i uprаvljаnjа kompаnijаmа u neposrednom rаdu sа vlаsnicimа ili top menаdžmentom.

U prethodnih 19 godinа rаdа nа rukovodećim pozicijаmа svojа znаnjа je konstаntno unаpređivаo kroz prаktičаn rаd i interne i eksterne edukаcije. Posebno se edukovаo zа tehnike SPIN-a i NLP-a i usvojenа znаnjа iz ovih oblаsti neposredno primenjuje u konsultаntskom rаdu u cilju unаpređenjа poslovаnjа Klijenata. Tаkođe, bаvi se i predаvаčkim аktivnostimа nа otvorenim i in-house treninzimа. Redovno učestvuje nа mnogim seminаrimа i konferencijаmа, kаko u zemlji tаko i u inostrаnstvu.

Dejan Tonić
EBRD Advice for Small Businesses
Analyst EBRD Advice for Small Businesses, Serbia

Dejan Tonić je od 2013. godine angažovan na poziciji analitičara i specijaliste za projekte u okviru programa Saveta za mala preduzeća Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD Advice for Small Businesses, Serbia).

EBRD Advice for Small Businesses pruža podršku malim i srednjim preduzećima kroz rad sa domaćim konsultantima i međunarnodnim savetnicima. Finansirani smo iz sredstava donatora, trenutno iz Programa za razvoj preduzeća i inovacija Zapadnog Balkana (WB EDIF) i Kraljevine Švedske za poseban program za podršku ženskom preduzetništvu. U proteklom periodu smo omogućili savetodavnu podršku za 240 preduzeća u okviru projekta koji je finansirala EU, uz blisku saradnju sa Ministarstvom privrede Republike Srbije.

Pre dolaska u EBRD, Dejan je više godina proveo u međunarodnim kompanijama koje se bave pružanjem konsultantskih usluga na različitim razvojnim projektima koje finansiraju EU, Svetska banka, USAID i ostali donatori. Takođe je radio kao konsultant na međunarodnim projektima u zemlji i inostranstvu u oblastima razvojne, javne i omladinske politike, društvenog aktivizma i zaštite životne sredine, kao i saradnik za odnose sa vladom u jednoj od najvećih lobi asocijacija u oblasti prehrambene industrije u SAD. Nakon diplomiranja na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, na Odeljenju za međunarodne odnose, zatim specijalističkog programa iz oblasti Javne politike na Georgetown University, Washington D.C. i završenih master studija na Međunarodnopravnom odseku Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Dejan u ovom trenutku privodi kraju doktorat na Međunarodnim i evropskim studijama na matičnom Fakultetu političkih nauka. www.ebrd.com/knowhow

ORGANIZATORI

ORGANIZATORI
PRIJATELJI

PRIJATELJI KONFERENCIJE

SPONZORI

Generalni pokrovitelj

Partneri

   

Medijski Partneri

PRIJAVI SE

PRIJAVI SE

KONTAKT